Vælg en side

Et AMR-kursus er et lovkrav for alle medarbejdere, der er arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i en AMO. Kurset er med til at sikre, at disse personer er i stand til effektivt at udføre deres opgaver og ansvar i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Selv om det ikke er et krav, at direktører eller ejere af en virksomhed skal deltage i et AMR-kursus, anbefales det kraftigt, at de gør det for effektivt at støtte og fremme en sundheds- og sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

Et AMR-kursus er et kursus for sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter. Kurset dækker en række emner, herunder risikovurdering, undersøgelse af arbejdsulykker og forebyggelse af arbejdsskader. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at varetage deres rolle som sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter på kompetent vis.

Du kan tilmelde dig et AMR-kursus på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/. Her kan du i øvrigt også blive klogere på rollen som arbejdsmiljørepræsentant, og hvad der følger med opgaven.

Vælg den rigtige til at repræsentere dig på et AMR-kursus

Et AMR-kursus er et krav for alle arbejdsmiljørepræsentanter. Det er vigtigt, at repræsentanterne har en grundig forståelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, så de effektivt kan repræsentere medarbejderne og hjælpe med at løse problemer. Kurset er med til at sikre, at repræsentanterne har den viden og de færdigheder, der skal til for at udføre deres ansvar.

En arbejdsmiljørepræsentant (AMR) spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. AMR er med til at sikre, at du og dine kolleger kan arbejde uden at blive syge eller komme til skade på arbejdspladsen. Det betyder, at du skal henvende dig til din AMR, hvis du oplever problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

AMR skal først og fremmest være til rådighed for sine kolleger. De skal kunne kontakte AMR enten pr. telefon eller på arbejdspladsen. Tag en snak med dine kolleger og lyt til deres behov. På den måde kan du videregive vigtige oplysninger til arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøudvalget – eller for den sags skyld til samarbejdsudvalget.

Dette skal du vide inden du tager et AMR-kursus

Når du har gennemført et AMR-kursus, er du juridisk beskyttet i henhold til loven om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det betyder, at du har ret til rimelig fri fra arbejdet for at udføre dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant. Din arbejdsgiver skal give sit skriftlige samtykke til dette.

Din status på arbejdspladsen ændrer sig også, når du har afsluttet et kursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Du er nu i samme stilling som en tillidsmand i henhold til din ansættelseskontrakt. Det betyder, at du har ret til at nægte at arbejde, indtil forholdene er blevet gjort sikre, hvis du arbejder i et farligt miljø.

Det skal som regel tages som en anerkendelse, at blive sendt på et AMR-kursus. Det betyder at dine kollegaer har tillid til dig, og at de stoler på, at du kan videregive alle nødvendige informationer. Det koster også din virksomhed nogle penge i forbindelse med at deltage i et AMR-kursus, så dette er også værd at tænke over, når du skal afsted og repræsentere virksomheden.