Vælg en side

Når danske privatinvestorer skal placere deres frie midler, sker det langt oftest inden for landets grænser. Nogle investorer er imidlertid friske på at kigge væk fra den hjemlige andedam, og placerer derfor også midler i Norden, Europa, USA og måske endda lande som Kina.

Men hvem investerer deres frie midler i U-lande? Hvordan gør man? Og er der overhovedet nogen grund til at investere i U-lande?

Økonomisk og socialt afkast

Når private investerer i erhvervslivet i et U-land, er det som oftest med øje for to typer af afkast – det økonomiske og det sociale. Tager vi økonomibrillerne på og fokuserer på investeringens afkast og intet andet, vil de fleste komme frem til, at afkastet ikke står mål med den risiko, du løber ved at investere i et land, hvor tingene ikke fungerer optimalt, og hvor du reelt set har svært ved at vurdere, hvad der foregår.

Når det alligevel kan være interessant at investere i virksomheder i U-lande, skyldes det, at du samtidig støtter det lokale erhvervsliv og hjælper driftige mennesker på den anden side med at etablere en forretning og et levebrød, der smitter af på resten af lokalsamfundet. Din investering er således med til at skabe udvikling i området.

Investering og risiko i U-lande

Hvordan det, tænker du? Det kan den gøre ved, at du investerer i såkaldte mikrolån. Her sker din investering i form af et lån til en lokal forretningsdrivende, som vedkommende så skal tilbagebetale inkl. renter.

Mikrolån er interessante, fordi de udover det økonomiske afkast også skaber et socialt afkast. Mikrolånene er dog også forbundet med en høj risiko, og det sker relativt ofte, at de forretningsdrivende må dreje nøglen om, og at du som privatinvestor dermed ikke får din investering hjem ingen.

Alternative metoder til investeringer i tredjeverdenslande

Ligger det primære fokus på det økonomiske afkast, er der dog andre metoder til at investere i U-lande. Helt oplagt er det f.eks. at investere i europæiske eller amerikanske virksomheder, der opererer i U-lande. På den måde får du eksponering i et eller flere U-lande, men med en væsentligt lavere risiko.

En anden mulighed er at investere i råvarefutures såsom guld, sølv eller andre metaller og øvrige råvarer, der kommer fra tredjeverdenslande. Ved at investere i denne type futures, investerer du på sin vis også indirekte i U-landene. Du kan læse mere om futures her.

Til syvende og sidst handler det om, hvorvidt du investerer med formålet om at skabe et økonomisk eller socialt afkast – eller en kombination heraf. Først nu du har truffet denne beslutning, kan du begynde at se nærmere på, om investering i U-lande er noget for dig, og hvilken metode du i så fald vil gøre brug af.