Vælg en side

Den tredje verden er en fælles betegnelse for de fattige lande sydpå. Det er en række lande, der lever under en fattigdomsgrænse, som er langt under vores standarder i norden. Her har kristendommen stor betydning – langt større end i norden.

Ålsø-hoed-vejlby-homå.dk kan du læse mere om forskellige kirker i Djursland og deres betydning. Selvom Danmark ikke hører til den 3. verden, har vi alligevel bundet vores samfund op på kristne værdier.

Fattigdom leder til tro og håb

I de fattige lande lever man under den slags vilkår, hvor fattigdom skaber en forudsætning for ren overlevelse hver dag – især de steder hvor det står værst til. Derfor er religion, tro og kristendom noget, indbyggerne bruger til at skabe håb. Både for dem selv, for livet og for deres eksistens. Det er en måde at skabe mening med tilværelsen, så der er en stor og overordnet grund til at stå op hver eneste dag. At have en religion at dyrke og vedligeholde er noget, der holder de fleste naturligt i live.

En fundamental og grundlæggende kultur og opvækst

Desuden er kristendommen en del af kulturen og opvæksten. Man fødes ind i den, og derfor er det en helt naturlig del af livet. Derfor får den også lov til at fylde utroligt meget. Både i forhold til de forskellige overgange i livet, i hjemmet og uden for hjemme i form af traditioner, kirker og meget andet.

En sådan kultur ændrer sig ikke af sig selv, og derfor dyrkes kristendommen altså fast som religion – og en slags tradition. Det er noget, der gives videre til kommende generationer. Der er en stolthed ved at have noget højere at dyrke, og troen på, at man gør det rigtigt for fx at opnå frelse er noget, der leder mange frem i livet.

At holde fast i noget hver dag

Det er ved hverdagens trivialiteter, at kristendommen har den største betydning. Man skal huske at gå til gudstjeneste i kirken. Her samles folk og deler deres fælles tro og religion. På den måde fungerer kristendommen som en fælles standpunkt, der vidner om, at folk er på vej i den samme retning i livet.

Og det er ved denne overbevisning, at meningen i hverdagen – hver dag – får så stor betydning for det enkelte menneske. For nogle er livet en lidelse, som skal leves på en bestemt måde for at opnå frelse.

Kulturelle normer og værdier

Som kultur er kristendommen ligeledes en norm og værdi, man går op i. Der er mange, der ville føle sig fortabte og med uden mening i livet, hvis de skulle undvære deres religion og kristendom. Det er vigtigt at have en fælles funderet kultur blandt befolkningsgrupper. Det er ud fra disse, at vi skaber de fælles normer og værdier, og på den måde kan vi mødes om dem i fællesskab, uden at stille spørgsmålstegn ved dem, og uden at det derfor giver anledning til konflikter og uoverensstemmelser.

Når befolkninger formår at mødes om en fælles religion som kristendommen, er det her, at den får din fineste og smukkeste betydning.