Vælg en side

Når et familiemedlem går bort, er der en del ting og forhold, som pårørende skal tage sig af. Det er fx udfyldelse af dødsanmeldelse, rekvirering af dødsattest, kontakt til præst, indrykning af dødsannonce og en del forskellige andre ting.

De fleste, der oplever at et familiemedlem går bort, har ikke det store psykiske overskud til at tage sig alle disse ting. Og derfor vælger de fleste at få hjælp af en bedemand, der kan tage sig af alle disse ting.

En bedemand er erfaren i at tage sig af alle de praktiske ting, der er i forbindelse med et dødsfald. Endvidere kan bedemanden rådgive og svare på spørgsmål.

Hos bedemandsvirksomheden Byens Bedemand, er der altid stort fokus på omsorg og respekt, og på at tage sig den fornødne tid, som det tager at hjælpe og vejlede pårørende i forbindelse med et dødsfald, og man kan altid være sikker på at man er i gode og professionelle hænder.

 

En bedemand yder professionel hjælp

Bedemanden sørger for at have det overordnede overblik over alle de forskellige ting og sager i forbindelse med et dødsfald og den efterfølgende bisættelse eller begravelse. Disse ting er fx kontakt til myndigheder, samt kirke og præst.

Udover kontakt til diverse nødvendige myndigheder, er bedemanden altid behjælpelig med at informere om hvilke forskellige slags kister og urner, der findes samt hvad de gængse priser er på de forskellige typer af kister og urner. Derudover vejleder bedemanden om reglerne vedrørende dekoration i kirken – såsom bårebuket til kisten, blomsterkranse og så videre.

Bedemanden står endvidere for den vigtige og påkrævede kontakt til diverse offentlige myndigheder, og sørger for at alle officielle dokumenter udfyldes og sendes korrekt.

Bedemanden bistår typisk med følgende services og ydelser:

 • Bedemanden rådgiver om kistekøb og hvad priserne er
 • Bedemanden kan komme på hjemmebesøg, hvis man ønsker det
 • Bedemanden udfylder dødsanmeldelsen
 • Bedemanden indleverer godkendelsesattesten til begravelsesmyndigheden
 • Bedemanden rekvirerer dødsattesten
 • Bedemanden iklæder den afdøde det tøj, som de pårørende ytrer ønske om
 • Bedemanden står for at lægge den afdøde i kisten
 • Bedemanden står for rustvognkørslen
 • Bedemanden svarer på spørgsmål, man som pårørende har

Hvilke omkostninger skal man selv står for ifm. begravelse / bisættelse?

Der er en række omkostninger, som de pårørende skal dække, når nogen går bort.

Omkostninger ifm. dødsfald og begravelse:

 • Vederlag til bedemanden
 • Udgift til kiste (eller urne)
 • Udgift til dødsannonce
 • Udgift til bårebuket
 • Bestilling og køb af gravsted
 • Udgift til stenhugger
 • Øvrige ydelser såsom: organist, korsanger, organist m.v.