Vælg en side

Training Within Industry (TWI) opstod oprindeligt I USA som reaktion på at der opstod et hul i arbejdsstyrken, da USA trådte ind i krigen. Pludselig var det nødvendigt at fylde fabrikkerne op med folk uden erfaring fra fabriksarbejde. Desuden var en stor andel kvinder, som ind til da havde været hjemmegående. Det var altså nødvendigt med en plan for at uddanne uerfarne medarbejdere.

Hurtigt blev TWI udviklet med udgangspunkt i princippet om, at man hurtigt skulle kunne lære at være en god supervisor. De dygtige supervisorer skulle herefter sørge for at opgaverne i deres respektive afdelinger blev klaret på den bedste – og aftalte – måde.

Hvordan virkede det?

Selvom der er kommet flere til, bestod TWI oprindeligt af tre programmer: TWI Job Relations (JR), TWI Job Instruction (JI) og TWI Job Methods (JM). Hvert program har forskellige og klart definerede mål. Netop enkelheden og TWIs konkrethed var medvirkende til den høje effektivitet.

TWI JR handler – som navnet antyder – om at skabe relationer. Nærmere bestemt er det supervisorens evne til at opbygge og vedligeholde positive relationer med sine medarbejdere, skabe øget samarbejde og motivation samt være i stand til at løse konflikter effektivt.

TWI JI fokuserer på supervisorens evne til effektivt at kunne uddanne sine medarbejde til at løse opgaven effektivt og sikkert.

TWI JM handler om, at supervisoren løbende skal forbedre den måde opgaven eller jobbet bliver løst på.

Til Japan og tilbage igen

Selvom TWI havde bevist sit værd, forsvandt det hurtigt igen efter krigen. Dette skyldtes dels, at soldaterne vendte tilbage til deres gamle jobs og dels, at TWI kun blev set som noget der var nødvendigt under krigen. I Japan var der dog flere virksomheder, som tog det til sig og ad omveje fandt det altså sin vej tilbage til USA og den vestlige verden – selvom de i første omgang havde afskrevet den. TWI bruges i dag i flere store virksomheder og mange oplever store fordele ved de forskellige metoder, som den indeholder – selvom de selvfølgelig er blevet og fortsat bliver finpudset.