Vælg en side

I begyndelsen af 2000’erne oplevede Danmark et markant skift i sin udenrigspolitik.

Traditionelt havde dansk udenrigspolitik været baseret på tre søjler: Det nordatlantiske samarbejde i NATO, den europæiske integration gennem EU og udviklingspolitikken over for verdens fattige lande. Efter 11. september 2001 og den globale krig mod terror begyndte Danmark imidlertid at omprioritere sine udenrigspolitiske prioriteter. I dag er dansk udenrigspolitik fokuseret på tre hovedområder: sikkerhed og forsvar, europæisk samarbejde og international handel.

Sikkerhed og forsvar 

Terrorangrebene den 11. september 2001 markerede et vendepunkt i dansk udenrigspolitik. Efter den 11. september blev Danmark en vigtig allieret med USA i den globale krig mod terror og deltog i både krigen i Afghanistan og Irak. I dag er danske tropper stadig aktivt involveret i kampen mod ISIS i Syrien og Irak. Herhjemme har den danske regering i mellemtiden indført en række foranstaltninger for at skærpe sikkerheden og forhindre radikalisering. 

Det europæiske samarbejde 

Danmark er et af de stiftende medlemmer af EU og har altid været en stærk tilhænger af europæisk integration. I de seneste år har Danmark imidlertid ofte været uenige med sine EU-partnere om en række spørgsmål, især flygtningekrisen. I 2015 var Danmark eksempelvis et af flere europæiske lande, der nægtede at deltage i EU’s kvoteordning for flygtninge. I 2016 stemte Danmark imidlertid for at godkende en ny aftale mellem EU og Tyrkiet, der har til formål at at dæmme op for flygtningestrømmen til Europa.

International handel 

I de seneste år har Danmark i stigende grad kigget uden for Europa efter nye handelspartnere. Dette skyldes dels Storbritanniens beslutning om at forlade EU, men også Kinas voksende økonomiske betydning. Danmark har nu frihandelsaftaler med lande over hele verden, herunder Kina, Canada, Sydkorea og Japan. 

Danmarks udenrigspolitik har undergået et stort skifte i de seneste år. Det, der tidligere mest var fokuseret på det nordatlantiske samarbejde og den europæiske integration, handler nu i lige så høj grad om sikkerhed og forsvar som noget andet. Denne ændring skyldes i høj grad den 11. september 2001 og den efterfølgende udvikling i den globale krig mod terror, men afspejler også bredere ændringer i det geopolitiske landskab. Det bliver interessant at se, hvordan dansk udenrigspolitik fortsat udvikler sig i det årtusinde.

Læs mere om Danmarks geopolitiske position i en global verden på graenselandsportal.dk.