Vælg en side

Læs nærmere om reglerne og satserne herunder.

Førtidspension kan gives, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt nesat i en sådan grad, at du ikke kan passe hverken et almindeligt job eller et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

I sidste ende er det din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som oftest have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. I dette ressourceforløb vurderer din kommunen en række forhold, såsom din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet samt din helbredstilstand.

Hvor meget du kan få i førtidspension afhænger af, hvorvidt du er enlig, gift eller samlevende, samt hvor meget du og din partner har i indtægt.

Hvis du som enlig eller du og din ægtefælle/samlever har for store indtægter, så kan din førtidspension blive sat ned. De indtægter, der har betydning, er følgende:

Indkomst ved personligt arbejde, løn, honorar mv.
Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
Indkomst ud over førtidspensionen, som du skal betale skat af
Positiv kapitalindkomst

Læs mere om pension og ydelser på Pensionist.dk.