Vælg en side

Det er de færreste der er klar over, hvilke regler der er gældende ved kompensation for flyforsinkelse og flyaflysning. Det er ikke muligt at få erstatning for enhver form for forsinkelse eller aflysning. Denne artikel vil gennemgå de kriterier der skal opfyldes før, at man kan søge om kompensation for din flyforsinkelse eller aflysning.

Danskerne elsker at rejse og vi gør det gerne flere gange om året. Især i efterårsferien bliver der rejst meget, typisk af dem som ikke fik rejst under sommerferien. Forsinkelser kan ske for alle og det er sjældent at disse forudsiges, da der er mange forskellige faktorer der skal være på plads for en enkelt afrejse. Dette er også årsagen til, at fly jævnligt bliver tjekket og set igennem af teknikere.

Men hvad er egentlig reglerne for kompensation ved sådan en fly forsinkelse? Hvornår kan man få erstatning? Og hvor meget lyder denne erstatning på? Dette er nogle af de spørgsmål der vil blive besvaret i denne artikel.

Reglerne for erstatning ved flyforsinkelse

DIne rettigheder som passager følger af en europæisk forordning som blev vedtaget tilbage i 2004 (EU-forordning (EC 261/2004). Denne har siden da dannet grundlaget for erstatning for flypassagerer, der befinder sig inden for europæiske grænser. Tre kriterier skal være gældende for at der er tale om en erstatningssag. Alle kriterier skal være gældende, og ikke kun nogle af disse.

Her er der tale om forsinkelsens længde, start og slutdestination, samt hvor flyselskabet er registreret. Disse vil i følgende afsnit uddybes.

Forsinkelsens længde

For at der først og fremmest er tale om en sag om fly kompensation, kræver det at forsinkelsen er på mindst 3 timer. Alt under dette berettiger ikke til erstatning. Dog er der stadig fordele, hvis forsinkelsen lyder på mindst 2 timer.

Hvis forsinkelsen er mindst 2 timer, har man mulighed for at få et gratis måltid og forfriskninger på luftfartsselskabets regning. Derudover har man også muligheden for at foretage gratis opkald. I tilfældet af, at man har nogle på destinationen der venter den rejsende.

Her skal man være opmærksom på, at flyselskaber kan finde på at regne forsinkelsen til det øjeblik flyet lander. I følge EU forordningen, beregnes forsinkelsen til det øjeblik, passagerne får lov til at forlade flyet.

Start og slutdestination

Det andet kriterie for en erstatning ved flyforsinkelse lyder på, at enten start eller slutdestinationen skal befinde sig inden for europæiske grænser. Det vil sige, enten skal man flyve fra, eller lande i EU.

Derudover kræver det, at flyselskabet er registreret i Europa før der kan rejses en sag mod selskabet.

Erstatningens størrelse

Alt efter hvor langt passagerens rejse var kan man få et maksimalt beløb i kompensation.

Se følgende tabel:

Destinationer Forsinkelsestid
Afstand Over 3 timer
Under 1500 km 1860,-
1500-3500 km 2980,-
Over 3500 km 4470,-

 

Hvornår er der ikke tale om erstatning?

Hvis flyforsinkelsen er forårsaget af en ekstraordinær omstændighed kan der ikke rejses en sag mod flyselskabet. Disse indebærer terror, sabotage, birdstrike, personale strejke, naturkatastrofer og dårligt vejr. Det vil sige, alt der faktisk er uden for selskabets kontrol.