Vælg en side

Ifølge Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN) er der i øjeblikket 2.464 dyrearter og 2.104 plantearter, der betragtes som truede i Afrika.

Her er fem af disse truede arter, som du bør kende til.

  1. Bjerggorillaen

Bjerggorillaen er en underart af den østlige gorilla, der findes i Virungabjergene, som strækker sig over grænserne mellem Rwanda, Uganda og Den Demokratiske Republik Congo. Ifølge IUCN er der kun 880 bjerggorillaer tilbage i naturen. Bjerggorillaer er truet på grund af tab og fragmentering af levesteder samt krybskytteri.

  1. Den etiopiske ulv

Den etiopiske ulv er hjemmehørende i Etiopien, Eritrea og Djibouti. Det er det mest truede dyr i hundefamilien i verden, med en bestand på mindre end 500 individer. Den etiopiske ulv er truet på grund af tab og forringelse af levesteder samt overførsel af sygdomme fra husdyr.

  1. Den nordvestafrikanske gepard

Den nordvestafrikanske gepard er en underart af geparden, der findes i Sahel- og Sahara-ørkenområderne i Afrika. Ifølge IUCN er der kun 250 af denne gepard type tilbage i naturen. Disse geparder er truet på grund af tab og fragmentering af levesteder samt menneskenes jagtpres.

  1. Den afrikanske vildhund

Den afrikanske vildhund findes syd for Sahara. Den har en bestand på mindre end 5.000 individer. Afrikanske vildhunde er truet på grund af tab og forringelse af levesteder samt menneskenes jagtpres.

  1. Rødehavsklovnfisk

Den røde havklovnfisk er en art af anemonefisk, der findes i Det Røde Hav og Adenbugten. Ifølge IUCN er der kun 2.500 røde havklovnfisk tilbage i naturen. Disse klovnfisk er truet på grund af tab af levesteder og forringelse af levesteder som følge af menneskelig aktivitet som f.eks. fiskeri og turisme.

Dette er blot fem af de mange truede arter, der bor i Afrika. Det er vigtigt at være opmærksom på disse dyr, så vi kan gøre vores del for at hjælpe med at beskytte dem og deres levesteder. Du kan få mere at vide om disse og andre truede arter ved at besøge www.aaretsdyreven.dk.