Vælg en side

De nye fælles mål i folkeskolen har sat nye standarder for, hvad elever skal få ud af deres valgfag. Dette sætter også en højere standard for, hvad en lærer skal være i stand til at undervise. Èt valgfag hvor der er kommet højere krav er madkundskab. Her er der introduceret fire kompetenceområder i madkundskab, som eleverne skal gennemgå i undervisningen.

De fire hovedkompetenceområder inden for madkundskab omfatter disse brede emner:

 

Mad og sundhed

Dette område fokuserer på, hvordan forskellige komponenter i en given fødevare påvirker sundhedsresultaterne på både kort sigt (f.eks. fordøjelse) og lang sigt (f.eks. kronisk sygdom). Det handler om at forstå næringsværdien af forskellige fødevarersamt de potentielle farer, der er forbundet med fødevareforurening og allergener.

 

Fødevarebevidsthed

Dette kompetenceområde ser på, hvordan folk opfatter mad – deres præferencer, overbevisninger og holdninger til forskellige fødevarer. Det omfatter forståelse af kulturel indflydelse på spisevaner, aktuelle fødevaretrends og traditionel viden om fordelene ved visse ingredienser og opskrifter.

 

Madlavning

Dette indebærer at lære de praktiske færdigheder, der kræves for at lave måltider fra bunden såsom at vælge ingredienser, måle portioner korrekt og bruge madlavningsudstyr på en sikker måde. Det handler også om at udvikle en forståelse af, hvordan forskellige ingredienser interagerer med hinanden under tilberedning og madlavning for at producere retter af høj kvalitet.

 

Måltid og madkultur

Forståelse af måltidskultur er nøglen til at skabe fornøjelige, næringsrige måltider, der er kulturelt passende og opfylder forskellige gruppers behov. Det omfatter udforskning af kulturelle traditioner omkring deling af mad, ritualer relateret til spisning og hvordan disse påvirker vores overordnede forhold til mad.

 

Ved at forstå alle fire kompetenceområder inden for fødevarevidenskab er det muligt at udvikle en forståelse for de nye fælles mål. Med en dybere viden om disse områder vil lærere være i stand til at uddanne eleverne efter de øgede kompetencekrav til madkundskab som valgfag. Ved at inkorporere alle fire kompetenceområder vil lærerne også kunne sikre, at deres elever er udstyret med de nødvendige færdigheder til at træffe informerede beslutninger om ernæring og måltidsplanlægning.