Vælg en side

En fortrolighedserklæring, også kendt som en NDA (Non Disclosure Agreement) er en hemmelighedsaftale, hvis formål er at undgå spredning af ømtålelige eller fortrolige oplysninger.

En fortrolighedserklæring er en bindende aftale mellem to parter og er meget almindelig indenfor erhvervslivet. Den uddyber som regel, hvilke informationer ikke må videregives, og der bør ikke være nogen tvivl hos nogen af parterne.

Hvem bruger fortrolighedserklæringer, og hvorfor?

”Fortrolighedserklæring” kan virke som et voldsomt ord, men som regel er de ganske harmløse. Større firmaer bruger dem blandt andet som forsikring for, at deres markedsføringsstrategier ikke bliver brugt af deres konkurrenter, og kreative institutioner som filmbranchen bruger dem, så idéer ikke bliver stjålet af andre firmaer.

En fortrolighedserklæring kan være et standarddokument for et firma, som alle ansatte skal underskrive, eller en specialaftale udarbejdet af en advokat. Under alle omstændigheder er det meget vigtigt, at man har læst sin erklæring grundigt igennem, før man skriver under. Et brud på sådan en aftale kan nemlig i værste tilfælde resultere i fyring eller juridiske anklager.

Nogle gange kan det kræves, at dokumentet underskrives, før man overhovedet får noget at vide om, hvad man ikke må tale om. Det kan for eksempel være, hvis et firma har opfundet et nyt produkt, der endnu ikke er blevet lanceret. På ned måde beskytter firmaet sig selv og sine produkter.

Værd at vide om fortrolighedserklæringer

Fortrolighedserklæringer kan være meget forskellige, men bør altid tydeliggøre de involverede parter, defineringen af fortrolige oplysninger, hvorvidt det er en en- eller gensidig erklæring, om der er en udløbsdato, om den er opsigelig (og under hvilke omstændigheder dette gør sig gældende), og hvordan parterne skal forholde sig, hvis der opstår konflikter.

Fortrolighedserklæringer refererer ofte til firmaer eller firmaers produkter, men det kan også indbefatte mennesker. Hvis man arbejder på et underholdningssted, kan det være, man ikke må ytre sig om de optrædende, der kommer på besøg. I så fald er det som regel for at værne om andres privatliv og sørge for, der ikke spredes skadelig eller usand information.

En fortrolighedserklæring er som regel ikke spor farlig, men hvis man er i tvivl om noget med det dokument, man skal underskrive, er det værd at konsultere afsenderen eller en fagperson.

Et brud på denne aftale vil ofte straffes ved opkrævning af erstatning. Det kan variere fra situation til situation, men et brud på en fortrolighedsaftale er et brud på et juridisk dokument.