Vælg en side

Når det kommer til konkurskarantæne, har man typisk mange spørgsmål. Det kan samtidigt være ganske frustrerende ikke at vide, hvad der helt præcist gælder, såfremt du skulle blive pålagt en karantæne. Du kan derfor læse mere om, hvorvidt du har mulighed for fortsat at eje selskaber, hvad du skal gøre med direktørposten, og hvad en sag om konkurskarantæne koster.

Kan jeg stadig eje et selskab?

Ja, du kan stadig eje selskaber, selvom du bliver pålagt en konkurskarantæne. Dermed er du ikke nødsaget til at sælge din anparter i de selskaber, som du ejer eller er medejer af. Dertil skal det bemærkes, at du fortsat må være ansat i selskabet, som en almindelig medarbejder. Du må du ikke tage del i ledelsen – og ej heller lede selskabet indirekte. Såfremt du fortsætter med at lede virksomheden – blot under en anden betegnelse – er det en overtrædelse af konkurskarantænen. Dette kan medføre til en udvidet karantæne, og denne karantæne kan endda være med skærpede vilkår. Du bør derfor ikke overtræde karantænen, da den udover de skærpede vilkår, også kan føre til bøde eller fængselsstraf.

konkurskarantæne advokat

Hvem skal være direktør?

Bliver du pålagt konkurskarantæne, kan du ikke fortsætte som direktør i selskabet. Du skal faktisk fratræde din stilling som direktør hurtigst muligt efter dommen. Derfor skal du videregive posten til en anden. Spørgsmål er bare, hvem denne person skal være. Du bør sikre dig, at dit valg falder på en, som er indforstået med ansvaret, der følger med posten som direktør. Dertil skal det naturligvis være en person, som du stoler på, har de rette færdigheder, til at kunne fortsætte driften af din virksomhed, mens du er underlagt konkurskarantæne. Lykkedes det dig ikke at udpege en ny direktør til posten, kan du risikere at selskabet skal tvangsopløses. Dette skyldes, at et selskab er forpligtet til at have en direktør registreret.

Hvad koster en konkurskarantænesag?

Det er ganske svært at sige, hvad en konkurskarantænesag koster i kroner og øre. Alle sager er forskellige, og de endelige omkostninger afhænger af sagens omfang. Når det kommer til konkurskarantænesager, er de praktisk talt en ganske normal civil retssag. Som udgangspunkt er kendelserne foretaget skriftligt, hvorved der ikke afholdes en decideret hovedforhandling. Det kan dog i nogle tilfælde være relevant at bede om en hovedforhandling. Tages der udgangspunkt i retssager, hvor anklagede får beskikket en advokat, bliver anklagedes advokat tit og ofte tildelt mellem 12.500 – 37.500 i salær fra statskassen. Dertil vil kurator tit og ofte blive tildelt et lignende beløb, hvor der dog bliver taget højde for sagens resultat. Såfremt anklagede taber sagen, og derfor idømmes konkurskarantæne, skal anklagede betale omkostningerne til retssagen. Hvis anklagede derimod vinder sagen, og derfor ikke bliver idømt konkurskarantæne, skal anklagede ikke betale omkostningerne – men derimod staten. Netop derfor er det vigtigt, at man som anklagede kontakter en advokat, som kan assistere med at vurdere ens sag, inden man påbegynder den. Dette kan spare en for mange tusinde kroner – og ikke mindst en lang og omfattende retssag. Du bør derfor hurtigst muligt kontakte en advokat, såfremt du har modtaget et brev om konkurskarantæne.