Vælg en side

I nogle af verdens fattigste udbydes såkaldte mikrolån. Formålet med lånene er at hjælpe verdens fattigste mennesker ud af fattigdom. Tanken var at med lidt startkapital, så kunne mange familier starte små virksomheder og forsørge dem selv. Lånene var især målrettet kvinder, da det kunne være med frigøre dem. NGO’er og andre internationale organisationer støttede op omkring lånene, da de tænkte dette var en god model.

Manden bag tankerne

Muhammad Yunus var manden bag ideen. Han er en økonom fra Bangladesh, og er grundlægger af Grameen Bank, som er en udviklingsbank med fokus på at fremme den økonomiske udvikling. Han modtag i 2006 Nobels Fredspris for hans arbejde med mikrolånene.

Lånene var ikke løsningen på alt

Efter noget tid blev den mødt at kritik, og i 2011 udkom en dokumentar som hed ” Fanget i mikrogæld”, så gik et skridt dybere og så på hvad konsekvenserne ved disse lån var. Påstanden var at mange af dem der tog lånte faktisk blev narret til at tage lånene, og de fik lån på dårlige vilkår, som i stedet for at hjælpe dem, faktisk fangede dem i en gældsfælde.

Efterfølgende har der været forskere inde at undersøge emnet. Deres undersøgelse viste følgende.

  • Efterspørgslen på mikrolån var ikke så stor som forventet.
  • Dem der tog lånene fik ikke en betydelig stigning i deres indkomst. Til gengæld har det betydet at familier fik mere frihed, og i højere grad selv kunne vælge hvilket erhverv de ville arbejde i.

Der er derfor ikke noget der tyder på at mikrolånene var løsningen på alt, men for mange fattige kan friheden også have stor værdi, da lånene stadigvæk findes og benyttes.

Mikrolån i Danmark

I Danmark lever mikrolån også, men i en lidt anden form. Som navnet antyder er der tale om mindre lån, og kan bruges af de helt små danske virksomheder med en eller to ansatte og private, som midlertidig har brug for lidt ekstra likviditet. Generelt anvendes mikrolån i situationer hvor der ikke er mulighed for at stille sikkerhed lånet, såsom ejendom eller andre aktiver.