Vælg en side

Der kan være rigtig mange grunde til, at det kan være smart for ugifte samlevende at oprette et testamente, hvis de ønsker at sikre hinanden bedst muligt ved den enes død. Særligt hvis samlevere har hus/børn sammen, bør være en selvfølge, at samleverne får sikret hinanden med et testamente. Samlevere arver nemlig ikke automatisk noget efter hinanden, uanset hvor længe samlivet har bestået. Dette kan kun ske ved ægteskab og/eller testamente. Selv ved ægteskab arver man kun 50% efter hinanden, og testamentet åbner mulighed for at kunne forhøje arven helt op til 87,5%.

Hvor meget kan samlevere arve efter hinanden?

Hvis man som samlevende har børn – enten fællesbørn eller fra tidligere forhold – er 25% af arven fra den enkelte samlever såkaldt ”tvangsarv”, der skal gå til børnene til ligedeling. Denne tvnagsarv kan du altså ikke rokke på i testamentet. De sidste 75% kan du derimod frit fordele, som du ønsker – og derfor også testere de 75% til din samlever.

I har særlige arvemuligheder som samlevende:

Hvis to ugifte personer er enige om at oprette et testamente, hvor de testerer mest muligt til hinanden (såkaldt gensidigt testamente), er der i de fleste mulighed for at forhøje arven yderligere end den maksimale procentsats på 75% Et sådant testamente kaldes et ”udvidet samlevertestamente”.

Betingelser for udvidet samlevertestamente:

Følgende betingelser skal være opfyldt, før I gyldigt kan oprette et udvidet samlevertestamente:

– I skal opfylde betingelserne for lovligt at kunne indgå ægteskab

– I må ikke være gift med andre eller have oprettet et udvidet samlevertestamente med andre personer

– Arven skal være gensidig, dvs. at I skal begge testere til hinanden.

– I skal enten have boet sammen i mindst 2 år på fælles adresse eller efterlade jer mindst ét fællesbarn på tidspunktet for den enes dødsfald. I behøver ikke opfylde disse betingelser på oprettelsestidspunktet, men én af dem skal være opfyldt på tidspuntet for den enes dødsfald.

Hvis I opfylder betingelserne:

Hvis/når i opfylder betingelserne for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, har i mulighed for at forhøje arven til hinanden til hele 87,5% – hvilket er samme procentsats, som gælder for ægtefæller. Derudover får I en række fordele i hinandens dødsbo, som ellers normalt er reserveret for ægtefæller – f.eks. fortrinsret til visse af den afdødes genstande, frem for børnene.

Hvis I ønsker at læse mere om udvidet samlevertestamente eller ønsker at oprette et sådant, kan I f.eks. benytte jer af juristfirmaet Arvesikring.dk.