Vælg en side

Alt for mange har store problemer med alkohol.

Ifølge den danske sundhedsstyrelse er mere end 140.000 danskere afhængig af alkohol, hvilket betyder at de ikke selv har mulighed for at stoppe med at drikke uden at de modtager professionel hjælp og professionel alkoholbehandling.

Det er et meget stort tal, og nogle eksperter mener endog at tallet er langt langt større end Det er Sundhedsstyrelsen er kommet frem til.

Mange forbinder udelukkende alkohol afhængighed eller det vi ofte på dansk kalder alkoholisme, med manden på bænken. Vi kender alle billedet af den stakkels pjusket og usoigneret mand der sidder på bænken med sin klirrende Netto pose fyldt med Bjørnebryg der hurtigt skal drikkes så rystelserne og abstinenserne kan bringes til ro.

Derfor er det ofte det første billede, der kommer frem i tankerne når man hører udtrykket alkoholisme eller det at være alkoholiker.

Men virkeligheden er meget anderledes, sygdommen alkoholisme kan ramme alle. sygdommen er fuldstændig ligeglade med om du er mand eller kvinde, tyk eller tynd, ung eller gammel eller om du er rig eller fattig

Det er derfor helt forkert at tro er den alkoholiker altid er lig med manden på bænken, faktisk vurderes det er det ud af de 140.000 alkoholafhængige er det kun cirka 15.000 altså godt og vel 10% som er socialt belastede og udsatte som manden på bænken.

Det er Hr. & Fru Danmark der rammes

I stedet er det Hr. og Fru Danmark der rammes høj som lav. Og nogle eksperter peger endda på at der er procentmæssigt af flere med alkoholmisbrug i høje stillinger end der er blandt almindelige lønmodtagere. En af grundene hertil kan være det store ansvar der følger med en højere stilling, og mange forklarer også deres alkoholmisbrug begyndte fordi de følte sig udbrændte eller stressede.

Så måske er det på tide vi ændrer opfattelse af sygdommen alkoholisme og begrebet alkoholikere, for det kan ligeså godt være at det er din chef, eller det er din læge eller måske din advokat der er alkoholiker som det kan være manden henne i Parken.

Har det nogen betydning, om du og Jeg har den rigtige forståelse alkoholisme? Ja det har meget stor betydning, for i langt de fleste tilfælde har alkoholikeren en familie omkring sig, der lider under drikkeriet og alkoholmisbruget, og ifølge eksperter inden for alkoholbehandling er det ikke muligt for alkoholikeren selv at stoppe sit alkoholmisbrug.

Så hvis ingen rækker ud og hjælper en familie med alkoholproblemer, fordi man tror at den slags kun finder sted blandt socialt udsatte, så kan familien ende med at gå fuldstændig i opløsning på grund af misbruget.

Tusindvis af børn og unge vokser op med omsorgssvigt, idet vi udadtil ser som stærke velfungerende familier, men hvor far eller mor har alvorlige alkoholproblemer.De børn og unge der vokser op i en sådan familie skjuler og dækker ofte over problemet, de er fyldt med skyld og skam over mor eller far misbrug.

Det er ikke kun et kæmpe problem for de børn og unge der vokser op på den måde, men ofte bliver det også et kæmpe problem for samfundet fordi forskning viser at børn og unge der vokser op i et hjem med misbrugsproblemer har meget høj risiko for selv at udvikle en form for misbrug senere i livet. selvom at der også mange børn af alkoholikere Der ikke selv udvikler alkoholisme vil de som regel altid, have oplevet et følelsesmæssigt omsorgssvigt der giver ar og psykiske udfordringer langt ind i voksenlivet.

Der er derfor brug for at vi alle ved mere om hvad det vil sige at være alkoholiker, og hvad man kan gøre for at hjælpe mennesker familier med alkoholmisbrug.