Vælg en side

Dette indhold er sponsoreret

 

De fleste med et handicap som ordblindhed føler sig ofte meget alene med udfordringerne ved at have svært ved at lære at læse og skrive. De føler sig ofte også meget begrænsede i deres uddannelsesmuligheder og mulighederne for job. Ordblindhed er imidlertid universel. På verdensplan lider omkring 15% af ordblindhed, eller dysleksi, som det også hedder. 15% svarer til, at der er over 30 millioner voksne i USA, som har dysleksi. I Storbritannien er tallet omkring 6 millioner, og i Canada er tallet 3 millioner. Tallet er nogenlund ens for mænd og kvinder. Der er hjælp at hente i de fleste lande, hvis man lider af ordblindhed. I Danmark kan du få ordblindetræning, hvis du hører til en af de ramte.

Om ordblindhed

Når man lider af ordblindhed kan man føle sig meget alene og isoleret, men som tallene viser, er der altså rigtig mange verden over, som lider af ordblindhed. Ordblindhed er ikke noget, som man selv kan gøre for. Det er ikke et spørgsmål om intelligens, men simpelthen en arvelig lidelse, man er ramt af. Det kan være en forælder eller et familiemedlem, som også har lidelsen, som man har arvet. Det er en medfødt funktionsnedsættelse i hjernen, som gør, at hjernen helt lavpraktisk er upræcis og langsom, når den skal omsætte bogstaver til sproglige lyde. Uanset din sociale herkomst kan du blive ramt af ordblindhed. Du kan ikke blive smittet med ordblindhed, ligesom ordblindhed heller ikke er udtryk for dårlig forældreskab.

Underligt men sandt

 

I Amerika har man hos det amerikanske dyslexia-reading-well fundet ud af, at hvis man har svært ved at binde sine snørebånd, er sandsynligheden for at man er ordblind stor. Det samme gælder, hvis man har svært ved at kunne klokken, selv når man prøver at bruge fingeren til læsningen. Også det at rime kan volde mennesker med ordblindhed store vanskeligheder. Desuden mener man også, at tidlige øreinfektioner hos børn også er et tegn på ordblindhed.

 

Voksen ordblind

Man slipper aldrig af med sin ordblindhed, men med øvelse og træning kan man lære at blive bedre til håndtere de svære bogstaver. Dels ved at få eneundervisning i ordblindetræning og få ekstra hjælp til at overvinde udfordringerne. Som voksen ordblind kan man blive testet for ordblindhed på VUC i den kommune, hvor man bor. Også jobcentret i din kommune kan hjælpe dig. Sammen med din arbejdsgiver kan du udfylde en ansøgning, hvor du meget specifikt beskriver, hvilke problemer du skal have hjælpemidler til. Det kan for eksempel være oplæsning af div. tekster o.lign. Der er hjælp at hente, også til voksen ordblinde.