Vælg en side

En firmafrokost kan virke som en lille ting, men den kan have stor betydning for en virksomhed. Det kan måske lyde som en udgift, men i virkeligheden er det en god investering. Der er faktisk mange grunde til, at det er en god ide at have en firmafrokost, og det handler ikke kun om at give medarbejderne en god frokost. I denne artikel vil vi komme med fire grunde til, hvorfor det er en god ide at få indført en firmafrokost.

 

Socialt samvær

En af grundene til, at det er en god ide at have en fælles frokostordning, er at det skaber socialt samvær. Mange medarbejdere sidder i hver deres hjørne og arbejder, men det er vigtigt at skabe en fællesskabsfølelse i virksomheden. En firmafrokost kan skabe en god stemning og give medarbejderne mulighed for at snakke med hinanden. Det kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og øge samarbejdet mellem medarbejderne. Når medarbejderen har det god socialt kan det bidrage til deres velvære på arbejdspladsen. 

 

Sundhed og trivsel

En anden grund til, at det er en god ide at have en fælles frokostordning, er at det kan bidrage til sundhed og trivsel. Hvis medarbejderne får en sund og varieret frokost, kan det have en positiv effekt på deres trivsel og sundhed. Ofte vælger medarbejderne en usund frokost, fordi det er nemmere og hurtigere. Hvis firmaet står for frokosten, kan I sikre, at medarbejderne får en sund frokost, som kan øge deres energi og koncentration. Det kan også skabe overskud for medarbejderen, da de ikke selv skal bruge tid og energi på at lave en frokost hjemmefra. 

 

Image og branding

En tredje grund til at have en firmafrokost er, at det kan have indflydelse på virksomhedens image og branding. Hvis I står for en god og lækker frokost til medarbejderne, vil det også give et godt indtryk af jeres virksomhed til eksterne samarbejdspartnere. Det vil også virke positivt på jeres branding, hvis I vælger en sund og varieret frokost, som kan give et image af en moderne og sund virksomhed.

 

Effektivitet og produktivitet

En sidste grund til at have en firmafrokost er, at det kan øge effektiviteten og produktiviteten. Hvis medarbejderne har en sund og god frokost, kan det give mere energi og overskud til arbejdet. Det kan også give mulighed for at netværke og tale med kollegaer om projekter og opgaver, som kan føre til en bedre kommunikation og dermed en mere effektiv arbejdsproces.

 

Så der er faktisk mange grunde til, at det er en god ide at have en firmafrokost. Udover de ovennævnte grunde er der også andre fordele som fx at spare tid og penge ved ikke at skulle ud at købe frokost. En firmafrokost kan også være sjov og anderledes, hvis I f.eks. vælger at lade forskellige medarbejdere stå for frokosten hver uge. Alt i alt kan det endda vise sig at være en investering, der kan give positiv effekt på både medarbejdertrivsel og virksomhedens bundlinje. Så kom i gang med at indføre en firmafrokost og mærk forskellen!